Trang chủĐăng tinQuản lý tinDanh mục Tỉnh thànhThông tinLogo NhanhLam.Com
NhanhLam.Com Bạn đang xem tin ở khu vực Hải Phòng

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .*$. Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .*$.

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .*$.
Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàngCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ...
Ngày đăng : 2/10/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : VuHuong
Email : [email protected]

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng %%% Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng %%%

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng %%%
Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàngCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ...
Ngày đăng : 2/10/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : VuHuong
Email : [email protected]

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng ..... Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .....

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .....
Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàngCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ...
Ngày đăng : 2/10/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : VuHuong
Email : [email protected]

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng .... Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng ....

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàng ....
Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn, lưới mắt cáo hình thoi, tôn dập lỗ,… làm theo đơn đặt hàngCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ...
Ngày đăng : 2/10/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : VuHuong
Email : [email protected]

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng %*$.% Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng %*$.%

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng %*$.%
Ống cao lõi thép bố vải phi 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của kháchCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾUĐịa chỉ : Số 93 Viện ...
Ngày đăng : 29/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vũ Hương
Email : [email protected]

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng ### Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng ###

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng ###
Ống cao lõi thép bố vải phi 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của kháchCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾUĐịa chỉ : Số 93 Viện ...
Ngày đăng : 29/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vũ Hương
Email : [email protected]

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng #*$.# Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng #*$.#

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng #*$.#
Ống cao lõi thép bố vải phi 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của kháchCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾUĐịa chỉ : Số 93 Viện ...
Ngày đăng : 29/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vũ Hương
Email : [email protected]

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng .*$. Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng .*$.

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng .*$.
Ống cao lõi thép bố vải phi 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của kháchCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾUĐịa chỉ : Số 93 Viện ...
Ngày đăng : 29/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vũ Hương
Email : [email protected]

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng *** Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng ***

Ống cao su bố vải phi 150, 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của khách hàng ***
Ống cao lõi thép bố vải phi 200, 300,… sản xuất theo yêu cầu của kháchCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾUĐịa chỉ : Số 93 Viện ...
Ngày đăng : 29/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vũ Hương
Email : [email protected]

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất ***** Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất *****

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất *****
Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhấtCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG ...
Ngày đăng : 27/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vu Huong
Email : [email protected]

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%% Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%%

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%%
Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhấtCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG ...
Ngày đăng : 27/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vu Huong
Email : [email protected]

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%%% Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%%%

Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhất %%%%
Tấm lưới thép hàn 50x50; 100x100; 150x150; 200x200; 250x250; 300x300…, mới 100% làm theo đơn đặt hàng, giá cả tốt nhấtCÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG ...
Ngày đăng : 27/9/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vu Huong
Email : [email protected]

Cần thanh lý hệ thống sản suất kem sữa chua túi *^$.* Cần thanh lý hệ thống sản suất kem sữa chua túi *^$.*

Cần thanh lý hệ thống sản suất kem sữa chua túi *^$.*
Chúng tôi cần thanh lý gấp hệ thống dây chuyền sản xuất sữa chua đóng túi tự động mới đầu tư được 3 tháng, nhưng do gia đình có kế hoạch di cư ...
Ngày đăng : 29/8/2017
Giá : 1.000.000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : A. Phong
Email : [email protected]

Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút .*$. Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút .*$.

Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút .*$.
Muốn cho các động cơ máy móc trong nhà xưởng hoạt động ổn định, công nhân có môi trường làm việc hiệu quả nâng cao năng xuất lao động, tăng hiệu ...
Ngày đăng : 29/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : MS Phuong
Email : [email protected]

Đánh giá Ống Cao Su Công Danh Hùng Mạnh %%%%%% Đánh giá Ống Cao Su Công Danh Hùng Mạnh %%%%%%

Đánh giá Ống Cao Su Công Danh Hùng Mạnh %%%%%%
Ống cao su Công Danh hùng mạnh được sản xuất theo công nghệ tiên tiến sử dụng cao su lưu hóa tạo nên dòng sản phẩm cao su chất lượng. Hệ thống sản ...
Ngày đăng : 29/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : MS Phương
Email : [email protected]

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt $$$$$ Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt $$$$$

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt $$$$$
Lưới thép hàn (LƯỚI SẮT HÀN) được sản xuất từ những sợi thép kéo nguội cường độ cao và hàn bằng công nghệ hàn tự động tiếp điểm điện cực ...
Ngày đăng : 18/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. ***** Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. *****

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. *****
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 16/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút $^$ Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút $^$

Quạt thổi gió tốc độ cao Quạt điện Tank- 40100 407m3/ phút $^$
Muốn cho các động cơ máy móc trong nhà xưởng hoạt động ổn định, công nhân có môi trường làm việc hiệu quả nâng cao năng xuất lao động, tăng hiệu ...
Ngày đăng : 9/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : MS Phuong
Email : [email protected]

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$.. Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$..

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$..
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 9/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Dây an toàn toàn thân Hàn Quốc %%% Dây an toàn toàn thân Hàn Quốc %%%

Dây an toàn toàn thân Hàn Quốc %%%
Dây an toàn toàn thân Hàn Quốc loại 1, 2 móc. Công ty bảo hộ HanKo – Đại lý phân phối cấp 1 đồ bảo hộ lao động Hàn Quốc độc quyền tại Việt Nam. ...
Ngày đăng : 8/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Vương Hoàng Minh
Email : [email protected]

mũ giấy đầu bếp được bảo hộ lao động HanKo thiết kế kiểu dáng phù hợp và chuyên nghiệp cho đầu bếp. *$.*$. mũ giấy đầu bếp được bảo hộ lao động HanKo thiết kế kiểu dáng phù hợp và chuyên nghiệp cho đầu bếp. *$.*$.

mũ giấy đầu bếp được bảo hộ lao động HanKo thiết kế kiểu dáng phù hợp và chuyên nghiệp cho đầu bếp. *$.*$.
Báo giá mũ bếp giấy bảo hộ lao động Hà Nội. Công ty bảo hộ lao động HanKo sản xuất cung cấp nón đầu bếp bằng giấy, nón giấy, mu bep giay đa dạng ...
Ngày đăng : 8/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Đàm Thị Hằng
Email : [email protected]

Tư vấn mở đại lý sơn UTU chất lượng cao tốt nhất hiện nay *$.# Tư vấn mở đại lý sơn UTU chất lượng cao tốt nhất hiện nay *$.#

Tư vấn mở đại lý sơn UTU chất lượng cao tốt nhất hiện nay *$.#
Bạn có một số vốn nhưng chưa biết nên đầu tư vào kênh nào để tạo ra lợi nhuận cao? Bạn muốn tạo một bước đột phá mới trong con đường kinh doanh? ...
Ngày đăng : 8/3/2017
Giá : 5.000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Minh Tấn
Email : [email protected]

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt ^*$.^ Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt ^*$.^

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt ^*$.^
Lưới thép hàn (LƯỚI SẮT HÀN) được sản xuất từ những sợi thép kéo nguội cường độ cao và hàn bằng công nghệ hàn tự động tiếp điểm điện cực ...
Ngày đăng : 8/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt !!^! Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt !!^!

Lưới thép hàn, lưới hàn, lưới xây dụng giá tốt !!^!
Lưới thép hàn (LƯỚI SẮT HÀN) được sản xuất từ những sợi thép kéo nguội cường độ cao và hàn bằng công nghệ hàn tự động tiếp điểm điện cực ...
Ngày đăng : 1/3/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Ống Nhựa Mềm Lõi Thép nâng cao hiệu quả kinh tế %%% Ống Nhựa Mềm Lõi Thép nâng cao hiệu quả kinh tế %%%

Ống Nhựa Mềm Lõi Thép nâng cao hiệu quả kinh tế %%%
Giữ vững niềm tin của khách hàng trong thời buổi kinh tế bão hòa về Ống nhựa mềm lõi thép. Chúng tôi luôn cam kết mang lại dòng sản phẩm Ống nhựa mềm ...
Ngày đăng : 21/2/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Nguyễn Phương
Email : [email protected]

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$. Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$.

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$.
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 18/2/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. $$$ Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. $$$

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. $$$
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 17/2/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$. Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$.

Chuyên lưới thép hàn D3, D4, D5, D6, D8, D9 .. .*$.
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 10/2/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn D3, D4, D5, D6 ô 50x50, ô 50x, ô x... .*$.. Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn D3, D4, D5, D6 ô 50x50, ô 50x, ô x... .*$..

Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn D3, D4, D5, D6 ô 50x50, ô 50x, ô x... .*$..
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiHotline: 01639638986Chúng tôi là nhà sản xuất ...
Ngày đăng : 11/1/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu 0919356006
Email : [email protected]

Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn phi 3,phi4,phi5....giá rẻ tại Hà Nội $$$ Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn phi 3,phi4,phi5....giá rẻ tại Hà Nội $$$

Chuyên sản xuất phân phối lưới thép hàn phi 3,phi4,phi5....giá rẻ tại Hà Nội $$$
Lưới thép hànCÔNG TY TNHH MTV SX & TM NHẬT MINH HIẾUĐ/c 93 ,khu dân cư viện KHNNVN ,Vĩnh Quỳnh,Thanh Trì,Hà NộiChúng tôi là nhà sản xuất và phân phối chínhlưới ...
Ngày đăng : 8/1/2017
Giá : -1000 VNĐ
Nơi bán : Hải Phòng
Người liên hệ : Hoài Thu
Email : [email protected]

Tìm tin đăng bằng Email